MINERALITTPUSS – dekorativ sluttpuss

I Norge finnes en rekke praktfulle og uerstattelige bygninger med fasader av mineralittpuss.

Mineralittpuss er en av de eldste edelpuss former som finnes, hovedsakelig brukt som en dekorativ sluttpuss, kjent for sitt karakteristiske uttrykk med fristilte mineralkorn og glimmer i fasadeoverflaten. Pussen er velegnet til nye fasader og til rehabilitering av eldre fasader bestående av murverk eller betong.

I forbindelse med rehabilitering eller reparasjon kan en nøyaktig kopi av originalpussen som er brukt på fasadene fremskaffes etter utført analyse av den opprinnelige pussen.