HANDELENS & SJØFARTENS HUS

Handelens & Sjøfartens Hus i Bergen. Mineralittpuss på fasader og sokkeletasje.