BESTILLING

Nøyaktig kopi av originalpussen som er brukt på fasadene kan fremskaffes. En prøve av originalpussen (minimum størrelse 10×10 cm) sendes til produsenten i Danmark for analyse, og det utarbeides en ny prøve med bruk av tilsvarende steintilslag og farge som den opprinnelige pussen. Prøven sendes kunde for godkjenning før produksjon.

I forbindelse med rehabilitering av verneverdige og fredete overflater må der hentes råd fra antikvariske myndigheter eller andre rådgivere med spesialkompetanse.

Dersom fasadene kan heltrekkes med puss og det ikke stilles spesielle krav fra kunden eller antikvariske myndigheter, kan standard mineralittpussmørtler tilbys for en rekke farge- og pussvarianter. Prisen avhenger av volum, kompleksitet eller om det skal produseres en eksakt kopi av originalpussen eller om det benyttes en standard mineralittpussmørtel. Ved kopi av originalpussen vil steintilslag og farge være ukjente faktorer inntil analyse av pussen er gjennomført.

Minimumsbestilling er normalt 1.000 kg. Det må påregnes et forbruk på ca. 13 kg pr. m2.

Prosessen med å fremskaffe en kopi av originalpussen tar normalt 4-12 uker, avhengig av tilgjengelighet på aktuell type steintilslag.

Fra endelig bestilling til ferdig produsert vare tar det ca. 2-4 uker.

Bestilling kan sendes til post @ bcprodukter.no

Ta gjerne kontakt med Thor Morten Skogland, telefon (+47) 906 14 879 eller

(+47) 55 60 40 57 for nærmere redegjørelse av bestillingsprosessen.

 

Prøve vs original

OM MINERALITTPUSS