EGENSKAPER

Mineralittpuss inneholder mineralkorn som knust granitt, marmor, kvartsitt, halvedelstener og kvartssand. Pussen er tilsatt glimmer, som «kråkesølv»/amfibol eller mineralsk utvunnet glimmer. Alle fargepigmenter er mineralske. Dagens bindemiddel er hvit/grå kalk/sement (KC). Mineralittpuss er svært slitesterk. Med gode vedlikeholdsrutiner kan pussen gi et langvarig resultat med langt over 50 års levetid. Pussen kan brukes både utvendig og innvendig. De mineralske fargepigmentene i mørtelen er lys sterke, og vil ikke endre seg av betydning over tid. Metode for påføring og etterbehandling av mineralittpuss er en murerkunnskap som dessverre mer eller mindre er dødd ut. Rehabilitering av mineralittpuss krever at utførende har nødvendig kunnskap for å få et vellykket resultat. Dette krever nødvendig kunnskap om underlag, påføringsmetode, komprimerings- og avvaskingsmetode, samt sluttbehandling med saltsyre.

Mineralittpuss er fullt ut mineralsk og uten kunstige/plastmodifiserte tilsetningsstoffer og er således et svært miljøvennlig produkt som ivaretar hensyn til bærekraft.

OM MINERALITTPUSS