MINERALITTPUSS I ET HISTORISK PERSPEKTIV

Kalkstein var en svært populær og ettertraktet fasadestein som var mye brukt i Sør-Europa. Men i klimaet lengre nord kunne den forvitre raskt og var ikke like holdbar.

Det ble på denne bakgrunn utviklet en teknikk med bruk av kalkmørtel tilsatt gule, orange og røde fargepigmenter for å skape en illusjon av kalkstein. Det er denne kalksteinsillusjonen som er grunnlaget for den videre utviklingen av edelpuss – mineralittpuss og dens karakteristiske uttrykk. Forskjellige typer natursteinsuttrykk blir gjenskapt i en ren mineralsk pussmørtel, som er svært holdbar med lang levetid i klimaet i Nord-Europa.

Håndverket døde dessverre ut. Og etter hvert ble mer moderne tankegang rundt produksjonshastighet, smidighet i plastmodifiserte mørtelsystemer med høyere arbeidstempo mer fremtredende.

OM MINERALITTPUSS