SJIKTOPPBYGGING

En mineralittfasade er vanligvis bygget opp med en grovpuss etterfulgt av mineralittpuss som sluttpuss på eksempelvis teglmur, betong, pusset fasade eller annen diffusjonsåpen fasadekonstruksjon. For å sikre kapillært sug til overflaten, og en spenningsoppbygging som blant annet skal hindre bom etc., er kravet til underlaget for mineralittpussen en styrke som minst tilsvarer KC 35/65/650. Alle pussoppbygginger baserer seg på sterkest puss innerst, svakere ytterst. Fasadematerialet innerst vil være avgjørende for den videre oppbygging av sjiktene. Underpussen må ha god heftoverflate for mineralittpussen. Heltrekking av ny mineralittpuss kan påføres direkte på en eksisterende rengjort mineralittpuss – som er fri for skader og bom.

OM MINERALITTPUSS