TYPISKE SKADER

Mineralittpuss er svært slitesterk og med gode vedlikeholdsrutiner kan pussen gi et langvarig resultat med over 50 års levetid. De skader som vanligvis påvises på mineralittpuss bygg er typiske etter vanninntrenging, mekaniske skader, blant annet perforeringer etter stillas, skilt etc.

OM MINERALITTPUSS