VEDLIKEHOLD

Mineralittpuss fasader er robuste og har lang holdbarhet, men er ikke fritatt for jevnlig rengjøring og vedlikehold. Klimaforholdene har stor innvirkning på hvordan smusspartiklene spres og fordeler seg på fasadene. Det er derfor viktig at fasadene rengjøres jevnlig for å fjerne disse ytre påvirkningene. Det anbefales skånsom vask med lavt trykk ved rengjøring av mineralittpuss fasader. Brukes for kraftig trykk under rengjøringen vil fasadene bli skjoldet, og mineralkornene i pussen kan blir skadet eller skylt bort. Der finnes ingen produkter eller metoder som kan tilbakeføre mineralittpussens struktur, mineralkorn eller glimmer dersom den har vært utsatt for vedlikehold som har skadet pussen. Fasadene må da hel- eller delpusses på nytt med ny mineralittpuss. Det kan være hensiktsmessig å beskytte fasadene med bruk av impregnering. Der finnes ulike typer impregnering som gir langtidseffekt mot tilsmussing.

I utgangspunktet anbefales ikke å ødelegge de fine mineralittpussfasadene med overmaling. Pussens opprinnelig struktur, mineralkorn og glimmer vil gå tapt under malingen. Dersom det likevel er ønskelig å overmale mineralittpussfasader, er det viktig å bruke en mineralsk malingstype (silikatmaling). Andre malingstyper tilsatt plastkomponenter kan skade pussen og underlaget, og i verste fall føre til slipp i underlaget og fare for vanninntrenging i bygget. Overmalte bygg kan tilbakeføres ved heltrekking av ny puss. I slike tilfeller må all organisk maling fjernes før påføring av ny mineralittpuss.

Uheldig rengjøring med for høyt trykk

Ødelagt mineralitt etter høytrykksvask

OM MINERALITTPUSS